• background
  شرکت مهندسی نرم افزار سینا متانت
  دولت الکترونیک
  تجارت الکترونیک
  توسعه نرم افزار
 • background
  شرکت مهندسی نرم افزار سینا متانت
  دولت الکترونیک
  پشتیبانی فعال
  توسعه نرم افزار
 • background
  شرکت مهندسی نرم افزار سینا متانت
  دولت الکترونیک
  تجارت الکترونیک
  توسعه نرم افزار

انتخاب ما

شرکت سینا متانت
image

شرکت سینا متانت با هدف فعالیت در زمینه کامپیوتر پا به عرصه گذاشت در سال های اخیر همگام با رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا و نیاز آن در جامعه ایران ،تصمیم گرفتیم یکی از مهم ترین فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز سازیم.

image

فناوری اطلاعات آرتام با هدف فعالیت در زمینه کامپیوتر پا به عرصه گذاشت در سال های اخیر همگام با رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا و نیاز آن در جامعه ایران ،تصمیم گرفتیم یکی از مهم ترین فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز سازیم.

شرکت سخت افزاری ارتام

فناوری اطلاعات آرتام با هدف فعالیت در زمینه کامپیوتر پا به عرصه گذاشت در سال های اخیر همگام با رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا و نیاز آن در جامعه ایران ،تصمیم گرفتیم یکی از مهم ترین فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز سازیم.

شرکت سخت افزاری ارتام

فناوری اطلاعات آرتام با هدف فعالیت در زمینه کامپیوتر پا به عرصه گذاشت در سال های اخیر همگام با رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا و نیاز آن در جامعه ایران ،تصمیم گرفتیم یکی از مهم ترین فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز سازیم.

مشتریان و شرکت

 • testimonial 1
 • testimonial 2
 • testimonial 3
 • testimonial 4

زمینه اصلی فناوری اطلاعات آرتام در زمینه طراحی و برنامه نویسی سایت می باشد.

- شرکت مهندسی نرم افزار سینا متانت

شرکت مهندسی نرم افزار سینا متانت عضو شورای عالی انفورماتیک ایران می باشد

- شرکت مهندسی نرم افزار سینا متانت

وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران از مشتریان شرکت سینا متانت

- شرکت مهندسی نرم افزار سینا متانت

اداره پست جمهوری اسلامی ایران از مشتریان شرکت سینا متانت

- شرکت مهندسی نرم افزار سینا متانت